Leverandører - Life Science

Til vores Life Science produktområde har vi udvalgt en lang række leverandører, således vi sikrer, at vi altid kan opfylde dine behov. Produkterne finder anvendelse i PCR, QPCR, geldokumentation, ELISA/RIA, flowcytometri, cellebiologi, WB, IHC, DNA/RNA oprensning og meget mere. Ved at klikke på navnet videresendes du til leverandørens hjemmeside.

 

 

ACEA Biosciences Inc. ACEA Biosciences, Inc. tilbyder højteknologiske og innovative instrumenter til life science forskning. Blandt produkterne er Novocyte flowcytometret, der kombinerer avanceret flowcytometri med mange farver med intuitiv betjening. Et andet spændende produkt er xCELLigence, et instrument til impedansmåling af celler vha. mikroelektroder faststøbt i dyrkningskammeret. Målingerne foregår i labelfrit miljø.
Advansta Producent af blandt andet WesternBright - bedste og billigste substrat på markedet til WesternBlot
Agilent Technologies - Stratagene Products

Førende og innovativ leverandør inden for molekylær biologi med et meget stærkt produktprogram inden for blandt andet: QPCR, PCR, kloning og mutagenese. 

Alpha Diagnostics

Produkter som polyklonale og monoklonale antistoffer samt ELISA kits. Leverandør af ”svært-at-finde” antistoffer. 

Aushon Med Cira™ immunoassay platformen kan du udføre multiplexing uden at gå på kompromis med sensitiviteten i forhold til standard ELISA.
Azure Biosystems

Azure Biosystems producerer imaging-systemer, der kan opgraderes efter behov.

Axxora

Axxora.com er en unik online markedplads, hvor ca. 40 producenter har lagt alle deres produkter ud. Axxora.com tilbyder mere end 15.000 produkter som dækker stort set alle større forskningsområder. Platformen opdateres dagligt og er i dag en fast indkøbsportal for forskere over hele verden.

Bertin Pharma Bertin Pharma udvikler, producerer og markedsfører et bredt og unikt sortiment af præ-analytiske produkter, assays, antistoffer og biokemikalier inden for inflammation, Oxidative skade, endokrinologi, diabetes, fedme, forhøjet blodtryk, psykofarmakologi, kræft, astma, prionsygdom, farmakokinetik og Metabolisme.
Bio Molecular Systems Bio Molecular Systems er en biotekvirksomhed, der designer og fremstiller instrumenter til life science. Bio Molecular Systems har ekspertise i at udvikle innovative, alsidige, robuste og brugervenlige produkter.
Biocomp Instruments Biocomp Instruments udvikler og producerer unikke systemer til gradientdannelse, fraktionering og analysesystemer til arbejdet med densitetsgradienter i biomedicinsk forskning.
BioSistemika Biosistemika er leverandør af den nye PlatR pippeteringsplatform.  PlatR gør det let for personalet at udføre de korrekte manuelle pippeterings step og derved undgå fejl. Denne platform gør det let og hurtigt at lave en oversigt som sikre at du altid har kontrol over pipeteringspocessen.
BioTek

BioTek er en af verdens førende producenter inden for design, fremstilling og salg af mikropladeinstrumenter og -software, herunder, mikropladereadere og -vaskere. BioTeks produkter anvendes til forskning inden for life science, drug discovery og kliniske og industrielle applikationer.

Bio Vision

Producent af cellebaserede assays, ELISA kits og antistoffer til apoptose og cellesignalering.

Cayman Chemicals    

Specialisering i ELISA og antistoffer mod arachidonic acid–baserede pathway molekyler bl.a.: Isoprostaner, Prostaglandiner, Leukotriener, Cannibinoider, NOS, COX. Også leverandør af assays for måling af cAMP og cGMP. 

CELLnTEC

Fuldt definerede medier til kultur af epithelceller. Også 2D og 3D cellesystemer. 

CytoTrack  
DRG

Leverandør af ELISA kits, RIA kits og spyt ELISA kits. (Autoimmun, diabetes, endokrinologi, fertilitet, tumor, virologi, medikamenter, infektions-sygdomme, neuropeptider og mineral metabolisme). 

eBioscience 

eBioscience tilbyder en lang række IHC-, ELISA- og flowcytometri-produkter: Fluorochromer (både de traditionelle og unikke), buffere, isotype kontroller og antistoffer, herunder menneske, mus og rotte til T-celle-reguleringer, dendritiske celler, toll-lignende receptorer med mere. eBioscience har også en af de største luminex kit porteføljer på markedet, ProcartaPlex. ProcartaPlex dækker menneske, mus, rotte, non-human primat, svin og hund.

Enzo Life Sciences

Enzo® Life Sciences er producent af proteiner, peptider, små molekyler og mærkningsfarver til prober og kits. Enzo® Life Sciences har opkøbt ALEXIS®, ASSAY DESIGNS® and STRESSGEN® og dækker nu størstedelen af markedet for kvalitets assaykits.  

Expedeon

Expedeon er verdensførende inden for easy-to-use og banebrydende konjugeringsteknologi. Produkterne er baseret på mærkning af antistoffer, proteiner og oligonukletider, samt på teknologier, der benytter nanopartikler og fosfat-detekterende enzym-assays. Det stadigt voksende produktudvalg omfatter bl.a. Lightning-Link®, InnovaCoat® og Thunder-Link®. Expedeon var tidligere kendt som Innova Biosciences.

Fluidigm Den revolutionerende Integrated Fluidic Circuit teknologi giver hidtil usete muligheder for studier i gen-ekspression, kopi antal variationer, SNP genotypning, targeted resequencing m.m.
GRIFOLS

Producent af fuldautomatiske ELISA robotter.

HT-Biotechnology 

Lille og god leverandør af høj-kvalitets enzymer, heriblandt den velkendte SuperTaq.

ImmunoVision Producent af PowerVision™ - yderst sensitive, biotinfrie detektionssystemer til IHC og ISH.
Inivai
Inivai Technologies laver flowcytometri-software, der gør forskere og laboranters hverdag lidt lettere.
Med programmet Flowlogic kan du nemt og effektiv håndtere og analysere FCS data samt lave grafik og statistik til dine rapporter og publikationer.
Macherey-Nagel
Kvalitetsprodukter til oprensning af DNA, RNA og proteiner med en komplet produktportefølje. Fås både som enkeltsøjler og til medium- og high-throughput.
Microelectronic Systems

Microelectronic Systems har mere end 60 års erfaring med udvikling, produktion og service af BSD-instrumenter. BSD Sample Media Puncher-instrumenterne bruges til bioanalytiske tests i life science laboratorier.
Merck

Førende producent af antistoffer indenfor neurobiologi. Ydermere, er Merck (tidligere Milipore) anerkendt for sine reagenser til forskning indenfor stamceller, apoptose og epigenetik.

Mitogen

Leverandør af Tissue Arrayer MiniCore3 og SampleFreezer. Tissue Arrayer MiniCore3 er et unikt automatisk system til fremstilling af Tissue Micro Array-paraffinblokke. Enkel og let konstruktion med fuld sporbarhed. Forskellige punchstørrelser. SampleFreezer anvender isopentan til nedfrysning ved -80°C (temperatur kontrol). Meget sikker og hurtig nedfrysning, velegnet til biobank, desuden opnås en optimal morfologi på frysesnit.

OLS - Omni LIfe Science

 Løsninger til cellekultur, real-time celle-assays, celleoptælling og mikrobiologi.

PacBio PacBio (Pacific Biosciences) udvikler helstøbte løsninger til forskere inden for genomanalyse. Ved at bygge på fremskridt inden for biokemi, optik og nanofabrikation har PacBio udviklet Single Molecule, Real-Time (SMRT) Sequencing-teknologien. Den kraftfulde teknologi transformerer forståelsen af biologiske systemer ved at muliggøre realtidsanalyse af biomolekyler med enkeltmolekyleopløsning.

PBL Biomedical Laboratories

Producent af interferoner, antistoffer mod interferoner, cytokiner, vækstfaktorer og interferon ELISA kit.

RayBiotech

Specialiseret i cytokin antistof arrays, antistoffer og ELISA mod forskellige cytokiner og vækstfaktor. Har også et stort udvalg af cytokiner og rekombinant proteiner. 

Santa Cruz

33.500 antistoffer. Har siRNA mod alle antistoffer i deres katalog. Også Western Blot detektionssystemer, protein A/G agarose og antistoffer du ikke finder andre steder. 

Southern Biotechnology

Sekundære antistoffer og Isotype kontroller mod mange forskellige arter. CD markører til flow cytometri mærket med er bredt udvalg af flurochromer. Antistoffer mod collagener og ECM. 

The Binding Site

Autoimmun diagnostik. Subklasse (Human IgG and IgA). Freelite kits (Myeloma diagnostik, MGUS).

Thermo Fisher Scientific

Mange spændende produktområder. IVD- og forskningsantistoffer til IHC, højsensitive kanin monoklonale antistoffer. Immunfarvnings- og forbehandlingsinstrumenter - Autostainer™ og PT Module. 

UVP Komplet udvalg i produkter til geldokumentation og bioimaging systemer, samt UV relaterede produkter så som crosslinkers, hybridiseringovne, UV lamper, PCR workstation m.m.
Zytovision® Bredt udvalg af IVD/CE godkendte kvalitetsprober til diagnostik, både FISH og CISH analyse.
   

 

Leverandører

Se alle leverandører