Serviceeftersyn på laboratoriecentrifuger

AH diagnostics tilbyder at udføre lovpligtigt eftersyn på Eppendorf laboratoriecentrifuger i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 776 af 25. november 1991 §16.
 
Servicen udføres on site en gang årligt af certificeret laboratorietekniker.
 
Eftersynet omfatter gennemgang/kontrol af følgende:
 • Evt. anmærkninger
 • Låg hængsler og pakning
 • Rotor og bægre for korrosion og slid
 • Låg sikring – lås
 • Slingrekontakt
 • Spindel
 • Vibrationsdæmpere
 • Strømforbrug, netledning og jordforbindelse
 • Skiltning
 • Motor og bremse
 • Hastighed
 • Kølesystem
 • Rengøring af varmeveksler
 • Prøvekørsel.  
Servicen udføres efter nærmere aftale med brugeren, således dette er til mindst gene
for den daglige arbejdsgang. Der udarbejdes en servicerapport på hver centrifuge.

Gå videre til

Service og support

Service

Kontakt serviceafdelingen

 

 

Leverandører

Se alle leverandører